Lelaman Utama

Kalendar Kegiatan

Surambi Foto

Lanskap Kegiatan

Kerabat Kerja

Lelaman Dunia Sastera

Karya

Peraduan

Dialog Teluk

Sambutan 50 Tahun

ANGKATAN SASTERAWAN DAN SASTERAWANI (ASTERAWANI)

Selamat Bersua.

Angkatan Sasterawan Dan Sasterawani Brunei (ASTERAWANI) telah ditubuhkan pada bulan Jun 1962. Rentak perjalanan hidupnya penuh dengan lipatan diari suka duka berbaur jadi kenangan dan ristaan zaman. Sebagai sebuah badan sukarela atau pertubuhan bukan kerajaan (NGO), ASTERAWANI telah berhasil menangani pelbagai kegiatan dan permasalahan dalam dunia bahasa, sastera dan budaya sama ada di peringkat kebangsaan mahupun di peringkat rantau.

Sastera Brunei

Sejarah sastera Brunei hidup sezaman dengan kelahiran sastera di negara rantau khususnya yang menggunakan bahasa Melayu dan tulisan jawi. Kajian terhadap perkembangan sastera lisan Brunei juga telah menunjukkan adanya persamaan kisahan dan struktur cerita dengan negara rantau seperti persamaan motif dalam cerita lisan Nakhoda Manis (Brunei), Malim Kundang (Indonesia) dan Si Tenggang (Malaysia).
Sastera moden Brunei pula memperlihatkan adanya persaingan yang ketara di kesemua genre dengan memperlihatkan kesamatahapan mutu dengan hasilan sastera di peringkat rantau.

Pembuka Mulut Daripada Ketua 1

Assalamu alaikum, salam sejahtera,
Kenalilah sastera Brunei!

Jawatankuasa Tadbir ASTERAWANI
Tahun 2011-2014

Penasihat:
Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka
Penghulu Hj. Ahmad bin Husain
Ketua 1:
Hj. Abd. Hakim bin Hj. Md. Yassin
Ketua 2:
Prof. Madya Ampuan Dr. Hj. Brahim bin Ampuan Hj. Tengah
Setiausaha 1:
Hj. Mohd. Firdaus bin OKK Hj. Nordin
Setiausaha 2:
Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff
Bendahari 1:
Kamis bin Hj. Tuah
Bendahari 2:
Hj. Awang Md. Yusoff bin Hj. Awg. Murni

Ahli Jawatankuasa:
Dr. Hj. Morsidi bin Hj. Muhamad
Dato Paduka Hj. Muslim bin Hj. Burut
Hj. Mohd. Daud bin Taha
Hj. Ibrahim bin Hj. Muhammad
Hj. Abd. Hamid bin Hj. Tamat
Hj. Hussain bin Hj. Abd. Rahman
Hj. Abd Rahman bin Hj. Md. Yusof
Noor Alifah binti Abdullah
Dr Hjh. Rayah binti Hj. Ali
Hj. Mohd. Hussain bin Abu Bakar

Awda pelawat kami yang ke:
47429


Alamat Persuratan:

Peti Surat 62,
Pejabat Pos PMM, Berakas BB3577,

Brunei Darussalam.

Hubungi Kami:
SALAM SASTERA.
asterawani@yahoo.com